سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/4/11
10:54 عصر

پرسش 2 :

بدست دخترخونه در دسته

یاالله

سلام علیکم

پرسشی را که این چیه پست کرده ای دیدم ، برای فتح باب پاسخ اجازه بده یک پرسشی را مطرح کنم .

آخه می گویند از رییس یکی از قوای سه گانه ی جمهوری اسلامی پرسیده بودند : این چیه عشق در کجای کتاب خدا آمده ؟ برای سائل پرسشی را مطرح فرموده بودند .

حالا ما با قوای سه گانه ای که نمیدانیم کدامیک از آن سه فراگیر دوتای دیگر است کاری نداریم ، همچنین با زیر مجموعه ی فراگیر هم کاری نداریم که ایندوهم کدامیک تحت دیگریست و در رأس ؟ چراکه جمهوری اسلامی ایران که محدود به این سه قوه نیست ، تازه قوای غیر رسمی آنهم بماند .

علی ای حال در این جمهوری اسلامی می شود در پاسخ پرسش پرسشی مطرح کرد ، ولو غیر رسمی اسلامی و غیرش هم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا ، ...

پیروز میدان مصر ؟

در خانواده ی خانه ات منباب یادآوری به این اشاره کرده ام که آنچه بعنوان بیداری اسلامی در مثلا مصر هم رخ می دهد بهترین شکل ممکنش شکلی از اشکال رایج در دنیا از آب در نیاید ، تهایتش مثلا جمهوری نباشد و جمهوری اسلامی مثلا پاکستان هم نباشد ، می شود مثل جمهوری اسلامی ایران که گفته شد ، که اینهم نشد و رسیده به اینجا که مردم مصر رودر روی خود صف آرایی کرده اند .

حالا کدام طرف میدان غالب بر طرف دیگر می شود ؟ فرقی نخواهد داشت ، چراکه  مسئله که تغییر شکل حکومت نیست !

منتها شکل گیری میدان ما را یاد زمانی می اندازد که مردم مصر ، یعنی آنها که در میادین جمع می شدند ، نه تنها نماز های یومیه ی خود را در همان میدانها می خواندند و به جماعت هم ، بلکه نماز جمعه هم خواندن .

ولی وقتی پیروز شدن رفتن سراغ همان جمهوری که قبلا هم داشتند ، ولو اینکه گفته شود مثلا تو دهن قبلی زده و خود تعیین کرده باشند ، چراکه اتفاق تازه رخ نداد در نتیجه این بیداری هم ، هرچند که نماز جماعت و جمعه هم خوانده باشند ، برای کاری به شکل این نماز خواندن خود نداشتند ، که حتی لازم هم نبود نماز جماعت و جمعه هم بخوانند تا متوجه آن شوند .

چراکه وقتی تنهایی هم نماز می خوانی نخستین حرفت : ایاک أعبُد نیست ، بلکه آنکه می گوید : ایاک نعبد ، امام جماعت نماز است و البته عقل یا خرد حاکم بر فکر یا اندیشه هم که دومین شخص مملکت تو ست ، ولو اینکه برای این هم غایب باشد ، چه رسد برای اعضای حسی زمینی و مابین این دو ، خانه ی خانواده ی آسمانی و زمینی نماز جماعت فرادی : ایاک نعبد گوی 


   1   2   3   4   5      >